Ajedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez en Madrid
Ajedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez Plus

Campeonato de Israel 2004 Ramat Aviv (Israel)
19 - 29.09.2004
Israel

Israel

Clasificación
------------------------------------------
 1. Erenburg, Sergey    ISR 2533 g 6.5
 2. Golod, Vitali     ISR 2538 g 6.5
 3. Lerner, Konstantin Z  UKR 2494 g 6.0
 4. Avrukh, Boris     ISR 2600 g 6.0
 5. Roiz, Michael     ISR 2574 g 5.5
 6. Klenburg, Mikhail   UKR 2399 m 5.5
 7. Postny, Evgeny     ISR 2563 g 5.5
 8. Khmelniker, Ilya    ISR 2444  5.5
 9. Gershon, Alik     ISR 2518 g 5.5
10. Huzman, Alexander   ISR 2588 g 5.5
11. Livshits, Gaby     ISR 2415 m 5.5
12. Gofshtein, Zvulon   ISR 2540 g 5.5
13. Sidorenko, Ilya    ISR 2283  5.0
14. Shevelev, Arkady    ISR 2340 m 5.0
15. Gerzhoy, Leonid    ISR 2376 m 5.0
16. Mikhalevski, Victor  ISR 2551 g 5.0
17. Rinberg, Alexander   ISR 2336  5.0
18. Shachar, Ehud     ISR 2394 f 4.5
19. Kantsler, Boris    ISR 2474 g 4.5
20. Bykhovsky, Anatoly   ISR 2209 f 4.5
21. Kataev, Simcho     RUS 2286  4.5
22. Kantarji, Pinchas   ISR 2414 f 4.0
23. Kaplan, Sasha     ISR 2326 f 4.0
24. Porat, Shi       ISR 2431 f 4.0
25. Zoler, Dan       ISR 2518 m 4.0
26. Deutsch, Eyal     ISR 2350 f 4.0
27. Zilberman, Yaacov   ISR 2430 g 3.5
28. Gruenfeld, Yehuda   ISR 2471 g 3.5
29. Karasik, Evgeni    ISR 2174  3.5
30. Kudischewitsch, David RUS 2405 m 3.5
31. Zaltz, Dov       ISR 2315  3.5
32. Bitansky, Igor     ISR 2377 m 3.0
33. Rodshtein, Maxim    ISR 2372  3.0
34. Birnboim, Nathan    ISR 2349 m 3.0
35. Krayz, Alexander    ISR 2424 m 2.5
36. Belenky,David     ISR ----  1.0
------------------------------------------INFORMACION