Ajedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez en Madrid
Ajedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez Plus

Cez Chess Trophy - Match Vladimir Kramnik vs David Navara Prague (República Checa)
14 - 18.05.2008
República Checa
 República Checa

-------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 Total -------------------------------------------------------- 1. Kramnik, Vladimir HUN 2788 g 1 1 1 = = 1 = 0 5.5/8 2. Navara, David CZE 2672 g 0 0 0 = = 0 = 1 2.5/8 -------------------------------------------------------- Resultados

Partida 1 (14.05.2008): Kramnik, Vladimir - Navara, David 1-0 E04 32 Partida 2 (14.05.2008): Navara, David - Kramnik, Vladimir 0-1 C43 62 Partida 3 (15.05.2008): Kramnik, Vladimir - Navara, David 1-0 A37 63 Partida 4 (15.05.2008): Navara, David - Kramnik, Vladimir 1/2 E46 68 Partida 5 (17.05.2008): Kramnik, Vladimir - Navara, David 1/2 B70 35 Partida 6 (17.05.2008): Navara, David - Kramnik, Vladimir 0-1 D43 36 Partida 7 (18.05.2008): Kramnik, Vladimir - Navara, David 1/2 A34 43 Partida 8 (18.05.2008): Navara, David - Kramnik, Vladimir 1-0 D43 40

Participantes

Kramnik, Vladimir HUN 2788 g Navara, David CZE 2672 g

Cez Chess Trophy - Match Vladimir Kramnik vs David Navara